Øresundsforbindelsen :
Links til Øresundsforbindelsen :
Links til Øresundskonsortiets Hjemmeside
Links til Øresundskonsortiets 4 Web Kamera.


All Photos below © Copyright by Claus Mejling.

Øresundstunnelen

Øresundstunnelen

Øresundstunnelen

Øresundstunnelen

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Videoklip med Øresundsbroen fra luften (1/4-99)
Filen er i mov format og fylder 1,82 Mb,
Downloadtid med 56K Modem er ca. 6 minutter.

All Photos © Copyright by Claus Mejling.www.mejling.dk
Startside på www.mejling.dk